Tlf. 66 79 42 36


Belysning

Det er cirka 135 år siden Thomas Alva Edison utviklet en lyspære som var kommersielt gangbare. I dag spiller lys en sentral rolle for vår trivsel og velvære for oss mennesker. Lys og lamper kommer i mange typer og former, og det kan være vanskelig å vite hva man bør velge for å få tilstrekkelig godt lys i hjemmet. Alder spiller en stor rolle når man skal velge belysning, da lysbehovet for en på 60 år er vesentlig større enn en på 20 år.
Det er flere ting man må tenke på ved valg av belysning. I tillegg til at den skal være designmessig pen å se på må den også være driftssikker, gi tilstrekkelig med lys der hvor det er ønskelig osv. Vi i BKA Elektro har lang erfaring med å hjelpe kunder med og finne riktig belysning etter kundens behov. Vi samarbeider også med flere flinke lyddesignere som kan hjelpe deg på veien med å få en belysning i hjemmet som du kan glede deg over i mange år fremover.

Lading av elbil

Alle elbiler som selges i Norge leveres med en ombordlader som ofte er stor og tung, og kobles i bilens kontakt i den ene enden og et vanlig husholdningsstikk (kontakt i veggen) i den andre. Kontakten i veggen kalles Schuko, og er generelt sett ikke spesielt godt egnet til lading av elbil.
Kravene til lading av elbil i dag er at det enten kan lades via vanlig stikkontakt, så fremt kursen sikres med 10A og type B jordfeilvern. Denne løsningen er ikke å anbefale da en vanlig stikkontakt er beregnet for strøm laster opp til 16A, men etter som tiden går så kan slitasje på stikkontakten gjøre så det blir dårlig kontakt mellom klemmene i kontakten og stiften på selve pluggen fra ombordladeren. Dette kan på sikt medføre fare for brann som kan medføre store skader på personer og eiendom.
Vi i BKA Elektro anbefaler våre kunder og gå til anskaffelse av en godkjent elbil lader. Disse laderne er beregnet for formålet og sikrer at våre kunder lader på en trygg og sikker måte. Hvilken lader du velger er egentlig ikke så viktig så fremt de innehar de riktige godkjenningene for å selges på det Norske markedet. Vi i BKA Elektro har lang erfaring med elbil ladere og hjelper deg som kunde til å finne den laderen som passer ditt behov.

Sikringsskap

Har du et gammelt sikringsskap med skrusikkringer kan det være lurt og bytte ut dette til nytt. I dagens samfunn har vi lagt til oss vaner som gjør at strømforbruket er vesentlig høyere enn det var da ditt gamle sikringsskap ble montert. De gamle sikringene er mer utsatt for varmegang i form av dårlig kontakt, noe som igjen kan utgjøre en stor brann risiko. Ved å bytte til dagens standard sikringsskap får du også med jordfeilbryter integrert i vær automat. Dette er med på og øke sikkerheten i anlegget ditt betraktelig, både mot brann men også mot å få støt utilsiktede ved feil på elektrisk utstyr.
Vi i BKA Elektro AS støtter oss til DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sinne råd om at gamle sikringsskap bør byttes ut. Se på våre kampanjer for bytte av gamle sikringer til dagens standard.